Company name
Sign up


Startovné

1 závod

250 Kč

 • Možnost přihlášení na místě
 • Startovní číslo
 • Občerstvení Inkospor, káva
 • Poukázka do tomboly (při účasti i ve finále)

3 závody + finále

800 Kč

 • 200 Kč/závod
 • Startovní číslo
 • Občerstvení Inkospor, káva
 • 4x Poukázka do tomboly (při účasti i ve finále)

5 závodů + finále

1000 Kč

 • 166 Kč/závod
 • Startovní číslo
 • Občerstvení Inkospor, káva
 • 6x Poukázka do tomboly (při účasti i ve finále)

Bikeranch Cup je seriál závodů na horských kolech obsahující 6 závodů, z toho jeden finálový. Soutěž je rozdělena na závody dospělých (nad 14 let) a závody dětí. Dospělí jsou rozděleni nikoliv do věkových kategorií, ale do výkonnostních lig. Na základě umístění v daných závodech mohou postupovat a sestupovat napříč ligami. Pokud závodník je na Višňovce poprvé, je mu přidělena liga pořadatelem na základě jeho výsledků z ostatních závodů.

Za každé umístění obdrží závodník určitý počet bodů, který odpovídá jeho výsledku v závodě. Pokud tedy v Lize A jede 20 závodníků, vítěz Ligy B je hodnocen jako kdyby byl 21. v Lize A.

Technická náročnost trati odpovídá vždy výkonnosti jezdců v dané lize. Liga A jede všechny překážky.

Body se sčítají a nejlepší 3 bodové výsledky rozhodnou o zařazení do ligy ve finálovém závodě, kde se bojuje nejen o vítězství finálového závodu, ale především o celkové vítězství seriálu a Pohár starosty městské části Praha 9.

Registrace končí vždy v pátek před závodem. 

Den konání závodů je vždy neděle. Termíny závodů jsme po konzultaci s ČSC a PSC zvolili takto:

místo konání: park Višňovka, ulice Pod Šancemi, Praha 9

Časový harmonogram:

registrace dětí na místě probíhá do 9:15. Ostatní, kteří už jsou přihlášeni přes internet, prosíme ať se dostaví mezi 9:15 a 9:30

starty závodů:
10:00 - závod odrážedel
10:15 - závod 12" kol
10:30 - závod 16" kol
10:40 - závod 20" kol
10:55 - závod 24" kol
11:20 - závod žáci do 14 let 26"+ kol
vyhlášení výsledků dětských závodů bude ve 12hodin

registrace dospělých na místě probíhá ve 12 hodin. Ostatní, kteří už jsou přihlášeni přes internet, prosíme ať se dostaví hodinu před závodem ligy do které jsou nasazeni

13:00 - závod ligy D
14:00 - závod ligy C
15:00 - závod ligy B
16:00 - závod ligy A

 

 

V případě menší účasti závodníků Ligy A a B, může dojít ke sloučení. Prosíme proto závodníky nasazené do Ligy A, aby přišli na registraci nejpozději do 15:00. Start sloučeného závodu by proběhl v 15:30.
Vyhlášení výsledků závodu dospělých probíhá ihned po dokončení závodu.

V lize D a C vyhlašujeme samostatně i ženy!

 

Startovné:

Děti do 14 let

Dospělí: 

Z důvodu nasazování do jednotlivých lig dle výkonnosti není dost dobře možné organizačně zvládnout zařadit příchozí, kteří by chtěli platit startovné přímo na startu. Pokud takový případ nastane, musí se dotyčný k prezentaci dostavit nejpozději hodinu a půl před startem té ligy, do které přibližně patří.  Prosíme proto,  aby jste startovné platili včas a převodem. Registrace se uzavírá vždy poslední pátek před závodem. (Je to přeci jenom o hodně více práce s řazením dle vyplněného dotazníku, než když se to dělá pouze podle datumu narození :-) )

 

závody dětí:  Budou probíhat dopoledne na speciálních tratích. Náročnost bude odpovídat věku dětí. Sponzoruje městská část Praha 9 a MHMP

">Bodování seriálu Bike Ranch Cup 2018 děti 

Seriál se skládá z 6 závodů a je určen pro děti do 14 let včetně v kategoriích dle velikosti kol:

20“ chlapci                                                       20“ dívky

24“ chlapci                                                       24“ dívky“

26“+ chlapci narození 2004, 2005 a 2006            26“+ dívky narozené 2004, 2005 a 2006

26“+ chlapci narození v 2007 a později              26“+ dívky narozené v 2007 a později

Kadeti a junioři (závodníci narození před rokem 2004), startují ve 13:00 hod. s dospělými v lize D.  

Kategorie 26“+ zahrnuje kola 26“, 27,5“ a 29“.

Do celkových výsledků seriálu budou zahrnuti ti závodníci, kteří se zúčastnili alespoň čtyř závodů v jedné kategorii.

 

Bodování

Body budou přidělovány podle umístění v jednotlivých závodech. Za 1. místo bude přiděleno 20 bodů a za každé další umístění o 1 bod méně. Za 20. místo bude přidělen 1 bod. Do výsledného součtu bude zahrnuto 5 nejlepších výsledků v jednotlivých závodech, tzn., že při účasti v 6 závodech se bude nejhorší výsledek škrtat.

Řazení na startu Dětí

Děti budou na start vyvolávány podle umístění v seriálu. Jako první bude vždy ten závodník, který má v bodování seriálu nejvíce bodů. Vyjma prvního závodu, nebude záležet na startovním číslu, které bude závodníkovi přiděleno.

Výsledky dětí

Výsledky seriálu budou k dispozici následující den po skončení závodu. Celkové pořadí seriálu bude vyhlášeno po ukončení finálového kola 7.10.2018. Při rovnosti bodů bude rozhodovat výsledek finálového závodu. 

 

registrace: probíhá online vždy do pátku 24 hodin před nedělním závodem, poté na místě.

prezentace: výdej startovních čísel a přihlášení na místě bude probíhat ve stanu, který bude umístěný u vjezdu do areálu Pražských Služeb.

parkování: Před hlavní budovou Pražských Služeb (cca 200 parkovacích míst). Následně po zaplnění budete využívat parkování v ulici Pod Šancemi. Parkovat se bude ve směru příjezdu pouze po pravé straně ulice Pod Šancemi! Parkování na straně u chodníku je zakázáno!

pravidla závodů: Závodu se zúčastní každý s přilbou a na vlastní zodpovědnost. Lékařská služba bude zabezpečena! Každý závodník na sebe bere plnou zodpovědnost za škody, ztráty a odcizení, které mohou během závodu nastat.

Kategorie:

odrážedla
kola velikosti 12“
kola velikosti 16“
kola velikosti 20“ (18")
kola velikosti 24“ (22")
kola velikosti 26" - 29" do 14ti let
-----------------------

liga D
liga C
liga B
liga A